สวนขวัญพรรณไม้
|  
 ตะกร้าสินค้า (0)

สุขใจ  จีนอ่อน (ผู้เขียน)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจปลูกมะนาว

             การปลูกมะนาวบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าใครได้ลองปลูกแล้ว ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายากจริงๆ เพราะว่าต้องการให้มะนาวออกผลในช่วงที่มีราคาดีกลับไม่ออกผล แต่ช่วงที่ราคาถูกทำไมมันถึงออกได้ออกดี จนทำให้มะนาวบางช่วงราคาสูงลิบลิ่ว บางช่วงแถมกับน้ำมันเขายังไม่เอาเลย เพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร ดังนั้นการตัดสินใจก่อนที่จะปลูกมะนาวจะต้องถามตัวเองก่อนว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ทั้งด้านความรู้ความสามารถในการจัดการ เวลาในการดูแล และเงินทุนมีมากน้อยเพียงใด เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวตอบคำถามต่อไปที่ทุกคนต้องรู้ก่อนตัดสินใจปลูกมะนาว คือ 

·       จะปลูกมะนาวพันธุ์อะไรดี

·       พันธุ์อะไรที่ตลาดต้องการ

·       ข้อดี ข้อเสียของมะนาวแต่ละสายพันธุ์

·       กิ่งพันธุ์ควรจะเลือกแบบไหนดี

·       จะต้องลงทุนสูงไหม

·       ดินที่จะใช้ปลูกให้ได้ผลต้องเป็นดินแบบไหน

·       การทำนอกฤดูจะทำอย่างไร

·       มีโรคอะไรบ้าง (แคงเกอร์มันคืออะไร)

·       สุดท้ายถ้าปลูกแล้วมันจะคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่า

           ทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำถามอยู่ในใจของผู้ที่จะตัดสินใจปลูกมะนาวทั้งสิ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง ผู้เขียนจึงได้รวบรวมรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญอย่างตรงไปตรงมาให้กับผู้อ่านได้เป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยเริ่มจาก

 จะปลูกมะนาวพันธุ์อะไรดี

               การคิดจะปลูกมะนาวจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจมักจะเริ่มจาก เราจะปลูกมะนาวพันธุ์อะไรดี ที่ดูแลง่าย ให้ผลทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่มะนาวราคาแพง และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังให้มีมะนาวสายพันธุ์ดังกล่าวตรงกับความต้องการ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีมะนาวสายพันธุ์ใดที่จะมีคุณสมบัติได้ครบตามที่ทุกคนต้องการ จึงต้องมีการมองต่อไปว่าสิ่งใดที่เราสามารถยอมรับได้ และสิ่งไหนที่ยอมรับไม่ได้ เช่น มะนาวบางสายพันธุ์ทนโรค โตเร็ว ดูแลง่าย แต่คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่นิยมของตลาด หรือบางสายพันธุ์ผลผลิตเป็นที่นิยมของตลาดมาก แต่การดูแลรักษายาก ดังนั้นการตัดสินใจที่ถูกต้องจะต้องดู ข้อดี ข้อเสีย ประกอบกัน และสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือวัตถุประสงค์ของผู้ปลูกว่าต้องการปลูก เพื่อบริโภคในครอบครัว หรือเพื่อทำเป็นอาชีพ สิ่งเหล่านี้จะใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เพราะถ้าเราต้องการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนก็อาจจะปลูกสายพันธุ์ที่ดูแลง่ายเป็นหลัก เพราะการปลูกในบริเวณบ้านถ้าจำเป็นจะต้องพ่นยาบ่อยๆ คงไม่เหมาะ จึงต้องเลือกพันธุ์ที่พ่นยาน้อยที่สุด ต่อมาดูว่าพันธุ์ไหนสามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องทำการบังคับมากนัก ก็จะทำให้ผู้ปลูกมีผลผลิตไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าเราเน้นปลูกเพื่อจำหน่ายจะต้องดูความต้องการของตลาดเป็นหลัก เพราะในแต่ละพื้นที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน หรือถ้าต้องการผลิตนอกฤดู โดยปลูกในวงบ่อซีเมนต์ก็คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะทุกสายพันธุ์สามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด (ของแพงขายง่าย ของถูกขายยาก) แต่ก็ควรดูสายพันธุ์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด

 พันธุ์อะไรที่ตลาดต้องการ

                คงจะไม่มีมะนาวพันธุ์ไหนที่มีคุณภาพดีกว่ามะนาวแป้น เพราะมะนาวแป้นมีคุณลักษณะที่โดดเด่นคือ กลิ่นหอม น้ำมาก เปลือกบาง เมล็ดน้อย เปรี้ยวจัด จึงเป็นที่ต้องการของตลาดสูงสุด และมีราคาดีกว่ามะนาวสายพันธุ์อื่นๆ โดยเฉพาะพันธุ์แป้นรำไพ และแป้นพวงหรือแป้นทะวาย นอกจากนี้ก็จะมีมะนาวบางสายพันธุ์ที่นิยมบริโภคกันเฉพาะบางพื้นที่ เช่น มะนาวพันธุ์ตาฮิติ เป็นมะนาวที่มีปริมาณน้ำมาก ทนต่อโรคแคงเกอร์ ดูแลง่าย ไม่มีเมล็ด เหมาะที่จะใช้สำหรับแปรรูป นิยมปลูกในเขตภาคเหนือ เช่น เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง  มะนาวไข่ เป็นมะนาวพื้นเมืองที่ดูแลง่าย ออกผลดก ติดผลเกือบตลอดทั้งปี กลิ่นหอมแรงกว่ามะนาวแป้น นิยมบริโภคในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และพื้นที่ใกล้เคียง สุดท้ายคือมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 เป็นมะนาวพันธุ์ลูกผสมที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงพันธุ์ของมนุษย์ ทำให้มีลักษณะโดดเด่น คือ ทนต่อโรคแคงเกอร์ โตเร็ว คุณภาพของผลผลิตใกล้เคียงกับมะนาวแป้นทั่วไปมากที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียอยู่บ้าง จึงทำให้มีความต้องการปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนบางคนพูดว่าอาจจะมาทดแทนสายพันธุ์มะนาวแป้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น ดังนั้นการตัดสินใจจะต้องมองถึงผู้บริโภคในพื้นที่ว่ามีความชอบแบบไหนเป็นหลัก และมองถึงตลาดที่จะรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

 

ข้อดี ข้อเสียของมะนาวแต่ละสายพันธุ์

                 พันธุ์มะนาว นับว่าเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนให้ความสนใจมากที่สุด ก่อนการตัดสินใจปลูกมะนาว เพราะในปัจจุบันมีสายพันธุ์มะนาวอย่างหลากหลายให้เกษตรกรได้ตัดสินใจและเลือกซื้อ จนบางครั้งตัวเกษตรกรเองก็เกิดความสับสน เพราะบางสายพันธุ์เป็นพันธุ์เดียวกัน แต่ทำไมถึงเรียกชื่อไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกซื้อกิ่งพันธุ์มะนาวส่วนใหญ่ จึงมักจะตัดสินใจซื้อตามคำแนะนำของผู้ขาย มากกว่าการตัดสินใจด้วยตัวเองหรือจากข้อมูลโดยรวมในแต่ละสายพันธุ์มาทำการเปรียบเทียบ ทำให้เกษตรกรหลายๆ คนพบกับความผิดหวัง เพราะต้นมะนาวที่เลือกซื้อไม่เป็นไปตามคำโฆษณา ดังนั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจการเลือกซื้อกิ่งพันธุ์ที่ถูกต้อง จึงควรต้องรู้จักนิสัยของมะนาวแต่ละสายพันธุ์ถึงข้อดี และข้อเสีย รวมถึงความพร้อมทางด้านต้นทุนและเวลาที่จะใช้ปฏิบัติดูแลรักษาต้นมะนาวของผู้ปลูกเอง

                มะนาวที่ปลูกในประเทศไทยสามารถแบ่งตามลักษณะความต้านทานโรคแคงเกอร์ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Xanthomonas campestris pv citri Hasse ซึ่งจัดเป็นโรคที่มักจะคอยสร้างปัญหา ให้แก่เกษตรกรชาวสวนมะนาวเป็นจำนวนมาก เพราะจะนำมาซึ่งความเสียหายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นต้น กิ่ง ก้าน ใบ และผลอีกด้วย คือสรุปง่ายๆ ว่าถ้าโรคนี้เข้ามาละก็ เตรียมตัวเจ๊งกันได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทั้งหลาย เพราะโรคนี้จะทำให้ผลผลิตตกต่ำ และอาจจะต้องเสียเงินเสียทองซื้อต้นพันธุ์ใหม่มาปลูกใหม่

                เมื่อจัดแบ่งกลุ่มตามความต้านทานโรคจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) พันธุ์ที่ต้านทานโรคแคงเกอร์ได้ดี ได้แก่ มะนาวพันธุ์ทูลเกล้า  มะนาวพันธุ์ตาฮิติ (ทั้งสองเป็นมะนาวไร้เมล็ด) มะนาวน้ำหอม (ด่านเกวียน) มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 และมะนาวควาย 2) พันธุ์ที่มีความต้านทานโรคแคงเกอร์อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ มะนาวพันธุ์แป้นทะวาย มะนาวพันธุ์แป้นจริยา มะนาวพันธุ์แป้นบุญบันดาล มะนาวไข่ และมะนาวพันธุ์แป้นดกพิเศษ 3) พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคแคงเกอร์ ได้แก่ มะนาวพันธุ์แป้นรำไพ มะนาวพันธุ์แม่ไก่ไข่ดก แต่ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจปลูกมะนาวของเกษตรกร สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไป คือ ด้านคุณภาพของแต่ละพันธุ์รวมถึงค่านิยมในการบริโภคและความต้องการของตลาด

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 128,728 Today: 3 PageView/Month: 236

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...